بستن ×

iOS 14
دانلود رایگان فایل فلش آیپد 7 A2197 iOS 14 Free Download Firmware i...  ادامه

iOS 14
دانلود رایگان فایل فلش آیپد 7 A2200 A2198 iOS 14 Free Download Firm...  ادامه

iOS 14
فایل فلش آیپد Mini 5 Cellular A2153 A2154 A2123 iOS 14 Firmware iPa...  ادامه

iOS 14
فایل فلش آیپد Mini 5 WiFi A2152 iOS 14 Firmware iPad Mini...  ادامه

iOS 14
فایل فلش آیپد Air 3 WiFi A1822 iOS 14 Firmware iPad Air 3...  ادامه

iOS 14
فایل فلش آیپد Air 3 Cellular  A1823 iOS 14 Firmware iPad ...  ادامه

iOS 14
دانلود فایل فلش آیپد پرو 3 12.9 اینچ WiFi iOS 14 Download Firm...  ادامه

iOS 14
دانلود فایل فلش آیپد پرو 3 12.9 اینچ WiFi+Cellular China only iOS...  ادامه

iOS 14
دانلود فایل فلش آیپد پرو 3 12.9 اینچ WiFi+Cellular iOS 14 Down...  ادامه

iOS 14
دانلود فایل فلش آیپد پرو 3 11 اینچ WiFi+Cellular iOS 14 Downlo...  ادامه

iOS 14
دانلود فایل فلش آیپد پرو 3 11 اینچ WiFi+Cellular China only iOS 1...  ادامه

iOS 14
دانلود فایل فلش آیپد پرو 3 11 اینچ WiFi iOS 14 Download Firmwa...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad 6 WiFi A1893 iOS 14 Firmware iPad 6 WiFi A1893 iOS 14...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Mini 4th gen. WiFi A1538 iOS 14 Firmware iPad Mini 4t...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 2nd gen 12.9 WiFi A1670 iOS 14 Firmware iPad Pro ...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 2nd gen 12.9 WiFi + 4G A1671 A1821 iOS 14 Firmwar...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 1st gen 9.7 WiFi + 4G A1674 A1675 iOS 14 Firmware...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 1st gen 9.7 WiFi A1673 iOS 14 Firmware iPad Pro 1...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 1st gen 12.9 WiFi A1584 iOS 14 Firmware iPad Pro ...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 1st gen 12.9 WiFi + 4G A1652 iOS 14 Firmware iPad...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi + 4G A1709 iOS 14 Firmware iPad...  ادامه

iOS 14
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi A1701 iOS 14 Firmware iPad Pro ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi A1701 iOS 11.4.1 Firmware iPad Pr...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi + 4G A1709 iOS 11.4.1 Firmware iP...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 1st gen 12.9 WiFi + 4G A1652 iOS 11.4.1 Firmware iP...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 1st gen 12.9 WiFi A1584 iOS 11.4.1 Firmware iPad Pr...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 1st gen 9.7 WiFi A1673 iOS 11.4.1 Firmware iPad Pro...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 1st gen 9.7 WiFi + 4G A1674 A1675 iOS 11.4.1 Firmwa...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 2nd gen 12.9 WiFi + 4G A1671 A1821 iOS 11.4.1 Firmw...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 2nd gen 12.9 WiFi A1670 iOS 11.4.1 Firmware iPad Pr...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPad Mini 1st gen. WiFi A1432 iOS 9.3.5 Firmware iPad Mini 1...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPad Mini 1st gen. CDMA A1455 iOS 9.3.5 Firmware iPad Mini 1...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPad Mini 1st gen. 3G A1454 iOS 9.3.5 Firmware iPad Mini 1st...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPad 4 - WiFi A1458 iOS 10.3.3 Firmware iPad 4 - WiFi A1458 ...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPad 4 - CDMA A1460 iOS 10.3.3 Firmware iPad 4 - CDMA A1460 ...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPad 4 - 3G A1459 iOS 10.3.3 Firmware iPad 4 - 3G A1459 iOS ...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPad 3 - 3G A1430 iOS 9.3.5 Firmware iPad 3 - 3G A1430 iOS 9...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPad 3 - WiFi A1416 iOS 9.3.5 Firmware iPad 3 - WiFi A1416 i...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPad 3 - CDMA A1403 iOS 9.3.5 Firmware iPad 3 - CDMA A1403 i...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPad 2 - WiFi 2012 iOS 9.3.5 Firmware iPad 2 - WiFi 2012 iOS...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 2nd gen 12.9 WiFi A1670 iOS 11.4 Firmware iPad Pro ...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 2nd gen 12.9 WiFi + 4G A1671 A1821 iOS 11.4 Firmwar...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 1st gen 9.7 WiFi + 4G A1674 A1675 iOS 11.4 Firmware...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 1st gen 9.7 WiFi A1673 iOS 11.4 Firmware iPad Pro 1...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 1st gen 12.9 WiFi A1584 iOS 11.4 Firmware iPad Pro ...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 1st gen 12.9 WiFi + 4G A1652 iOS 11.4 Firmware iPad...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi + 4G A1709 iOS 11.4 Firmware iPad...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi A1701 iOS 11.4 Firmware iPad Pro ...  ادامه

iOS 5.1.1
فایل فلش iPad 1 - WiFi-3G A1337 iOS 5.1.1 Firmware iPad 1 - WiFi-3G A...  ادامه