بستن ×

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون 14 پرو مکس iPhone 14 Pro Max Firmware Res...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون 14 پرو iPhone 14 Pro Firmware Restore...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون 14 پلاس iPhone 14 Plus Firmware Restore...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون 14 iPhone 14 Firmware Restore...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون مدل SE (3rd generation)...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون مدل 13 Mini  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون مدل 13  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون مدل 13 Pro Max  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش و ری استور آیفون مدل 13 Pro  ادامه

iOS 16.2
فایل ری استور آیفون 12 Pro Max (A2342, A2410, A2411, A2412) iOS 16....  ادامه

iOS 16.2
فایل ری استور آیفون 12 Pro (A2341, A2406, A2407, A2408) iOS 16.2 ...  ادامه

iOS 16.2
فایل ری استور آیفون 12 Mini (A2176, A2398, A2399, A2400) iOS 16.2 ...  ادامه

iOS 16.2
فایل ری استور آیفون 12 (A2172, A2402, A2403,  A2404) iOS 16.2 ...  ادامه

iOS 16.2
 فایل  ری استور آیفون SE 2020 A2275 A2296 A2298  فای...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPhone 6 A1549 A1586 A1589 Firmware iPhone 6 A1549 A1586 A...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 Firmware iPhone 6 Plus A15...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPhone 5s GSM A1453 A1533  Firmware iPhone 5s GSM A14...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPhone 5s GLOBAL A1457 A1518 A1528 A1530  Firmware iP...  ادامه

iOS 16.2
دانلود رایگان فایل فلش آیفون 11 پرو مکس A2218 A2220 A2161 Free Down...  ادامه

iOS 16.2
دانلود رایگان فایل فلش آیفون 11 پرو A2215 A2217 A2160 Free Download...  ادامه

iOS 16.2
دانلود رایگان فایل فلش آیفون 11 A2111 A2221 A2223 Free Download Fir...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone XS Max A1921 A2101 A2102 A2104 Firmware iPhone XS M...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone XS A1920 A2097 A2098 A2100 Firmware iPhone XS A1920...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone XR A1984 A2105 A2106 A2108  Firmware iPhone XR...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone X GSM A1901 Firmware iPhone X GSM A1901 فایل ری ...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone X GLOBAL A1865 A1902 Firmware iPhone X GLOBAL A1865...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone 8 Plus GSM A1897 Firmware iPhone 8 Plus GSM A1897 ...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone 8 Plus GLOBAL A1864 A1898 A1899 Firmware iPhone 8 P...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone 8 GSM A1905 Firmware iPhone 8 GSM A1905 فایل فلش...  ادامه

iOS 16.2
فایل فلش iPhone 8 GLOBAL A1863 A1906 A1907 Firmware iPhone 8 GLOBAL...  ادامه

iOS 15.7.2
فایل فلش iPhone 7 Plus GLOBAL A1661 A1785 A1786 Firmware iPhone 7 P...  ادامه

iOS 15.7.2
فایل فلش iPhone 7 Plus GSM A1784 Firmware iPhone 7 Plus GSM A1784 ...  ادامه

iOS 15.7.2
فایل فلش iPhone 7 GSM A1778 Firmware iPhone 7 GSM A1778 فایل فلش...  ادامه

iOS 15.7.2
فایل فلش iPhone 7 GLOBAL A1660 A1779 A1780 Firmware iPhone 7 GLOBAL...  ادامه

iOS 15.7.2
فایل فلش iPhone SE A1662 A1723 A1724 Firmware iPhone SE A1662 A1723...  ادامه

iOS 15.7.2
فایل فلش iPhone 6S Plus A1634 A1687 A1690 A1699 Firmware iPhone 6S ...  ادامه

iOS 15.7.2
فایل فلش iPhone 6S A1633 A1688 A1687 A1691 A1700 Firmware iPhone 6S...  ادامه

iOS 12.5.6
فایل فلش iPhone 6 A1549 A1586 A1589 iOS 12.5.6 Firmware iPhone 6 A1...  ادامه

iOS 12.5.6
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 iOS 12.5.6 Firmware iPhone...  ادامه

iOS 12.5.6
فایل فلش iPhone 5s GLOBAL A1457 A1518 A1528 A1530 iOS 12.5.6 Firmwa...  ادامه

iOS 12.5.6
فایل فلش iPhone 5s GSM A1453 A1533 iOS 12.5.6 Firmware iPhone 5s GS...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 5s GSM A1453 A1533 iOS 11.4.1 Firmware iPhone 5s GS...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 5s GLOBAL A1457 A1518 A1528 A1530 iOS 11.4.1 Firmwa...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 iOS 11.4.1 Firmware iPhone...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 6 A1549 A1586 A1589 iOS 11.4.1 Firmware iPhone 6 A1...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 6S A1633 A1688 A1687 A1691 A1700 iOS 11.4.1 Firmwar...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 6S Plus A1634 A1687 A1690 A1699 iOS 11.4.1 Firmware...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone SE A1662 A1723 A1724 iOS 11.4.1 Firmware iPhone SE ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 7 GLOBAL A1660 A1779 A1780 iOS 11.4.1 Firmware iPho...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 7 GSM A1778 iOS 11.4.1 Firmware iPhone 7 GSM A1778 ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 7 Plus GSM A1784 iOS 11.4.1 Firmware iPhone 7 Plus ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 7 Plus GLOBAL A1661 A1785 A1786 iOS 11.4.1 Firmware...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 8 GLOBAL A1863 A1906 A1907 iOS 11.4.1 Firmware iPho...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 8 GSM A1905 iOS 11.4.1 Firmware iPhone 8 GSM A1905 ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 8 Plus GLOBAL A1864 A1898 A1899 iOS 11.4.1 Firmware...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 8 Plus GSM A1897 iOS 11.4.1 Firmware iPhone 8 Plus ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone X GLOBAL A1865 A1902 iOS 11.4.1 Firmware iPhone X G...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone X GSM A1901 iOS 11.4.1 Firmware iPhone X GSM A1901 ...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPhone 5s GSM A1453 A1533 iOS 10.3.3 Firmware iPhone 5s GS...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPhone 5s GLOBAL A1457 A1518 A1528 A1530 iOS 10.3.3 Firmwa...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone X GSM A1901 iOS 11.4 Firmware iPhone X GSM A1901 iO...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone X GLOBAL A1865 A1902 iOS 11.4 Firmware iPhone X GLO...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 8 Plus GSM A1897 iOS 11.4 Firmware iPhone 8 Plus GS...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 8 GSM A1905 iOS 11.4 Firmware iPhone 8 GSM A1905 iO...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 8 Plus GLOBAL A1864 A1898 A1899 iOS 11.4 Firmware i...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 8 GLOBAL A1863 A1906 A1907 iOS 11.4 Firmware iPhone...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 7 Plus GLOBAL A1661 A1785 A1786 iOS 11.4 Firmware i...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 7 Plus GSM A1784 iOS 11.4 Firmware iPhone 7 Plus GS...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 7 GSM A1778 iOS 11.4 Firmware iPhone 7 GSM A1778 iO...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 7 GLOBAL A1660 A1779 A1780 iOS 11.4 Firmware iPhone...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone SE A1662 A1723 A1724 iOS 11.4 Firmware iPhone SE A1...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 6S Plus A1634 A1687 A1690 A1699 iOS 11.4 Firmware i...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 6S A1633 A1688 A1687 A1691 A1700 iOS 11.4 Firmware ...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 iOS 11.4 Firmware iPhone 6...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 6 A1549 A1586 A1589 iOS 11.4 Firmware iPhone 6 A154...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 5s GLOBAL A1457 A1518 A1528 A1530 iOS 11.4 Firmware...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 5s GSM A1453 A1533 iOS 11.4 Firmware iPhone 5s GSM ...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPhone 5c GSM A1456 A1532 iOS 10.3.3 Firmware iPhone 5c GS...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPhone 5c GLOBAL A1507 A1516 A1526 A1529 iOS 10.3.3 Firmwa...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPhone 5 GSM A1428 iOS 10.3.3 Firmware iPhone 5 GSM A1428 ...  ادامه

iOS 10.3.3
فایل فلش iPhone 5 GLOBAL A1429 A1442 iOS 10.3.3 Firmware iPhone 5 G...  ادامه

iOS 9.3.5
فایل فلش iPhone 4S A1387 A1431 iOS 9.3.5 Firmware iPhone 4S A1387 A...  ادامه

iOS 7.1.2
فایل فلش iPhone 4 GSM A1332 iOS 7.1.2 Firmware iPhone 4 GSM A1332 i...  ادامه

iOS 7.1.2
فایل فلش iPhone 4 GSM (2012) Firmware iPhone 4 GSM (2012)  ادامه

iOS 7.1.2
فایل فلش iPhone 4 CDMA A1349 iOS 7.1.2 Firmware iPhone 4 CDMA A1349...  ادامه

iOS 6.1.6
فایل فلش iPhone 3G[S] A1303 A1325 iOS 6.1.6 Firmware iPhone 3G[S] A...  ادامه

iOS 4.2.1
فایل فلش iPhone 3G A1241 A1324 iOS 4.1.2 Firmware iPhone 3G A1241 A...  ادامه

iOS 3.1.3
فایل فلش iPhone 2G A1203 iOS 3.1.3 Firmware iPhone 2G A1203 iOS 3.1...  ادامه