بستن ×

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد پرو 4th gen 12.9 WiFi Only (A2229) iOS 14.6...  ادامه

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد پرو 4th gen 12.9 WiFi Cellular China Only (A22...  ادامه

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد پرو 4th gen 12.9 WiFi Cellular (A2069, A2232) ...  ادامه

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد پرو 4th gen 11 WiFi Only (2020) (A2228) iOS...  ادامه

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد پرو 4th gen 11 WiFi Cellular China Only (2020)...  ادامه

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد پرو 4th gen 11 WiFi Cellular (2020) (A2068, A2...  ادامه

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد 8 - Cellular Wifi (A2270, A2428, A2429, A2430)...  ادامه

iOS 14.6
فایل ری استورآی پد Air 4 (A2316, A2324, A2325, A2072) iOS 14.6...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. WiFi A1599 Firmware iPad Mini 3rd gen. ...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601  Firmware iPad Mini ...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. Cellullar A1600 Firmware iPad Mini 3rd ...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. (China) A1491 Firmware iPad Mini 2nd ge...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 Firmware iPad Mini 2nd g...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 Firmware iPad Mini 2nd gen. ...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Air - WiFi Firmware iPad Air - WiFi فایل فلش، ری ا...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Air - Cellular A1475 Firmware iPad Air - Cellular A14...  ادامه

iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Air - (China) A1476  Firmware iPad Air - (China)...  ادامه