بستن ×

Version WW-80.30.76.74 (Android 8)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Z...  ادامه

Version WW_80.30.76.64 (Android 8)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Z...  ادامه

Version JP-80.30.76.49 (Android 8)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Z...  ادامه

Version WW-80.30.76.49 (Android 8)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Z...  ادامه

Version WW-80.30.76.34 (Android 8)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Z...  ادامه

Version JP-80.30.76.24 (Android 8)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Z...  ادامه

Version WW-80.30.76.10 (Android 8)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Z...  ادامه

Version WW-80.20.179.62 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-80.20.179.62 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-80.20.179.40 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-71.60.139.30
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version CN-23.40.97.98
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version JP-23.40.97.96
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-23.40.97.96
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version CN-23.40.97.74
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version JP-23.40.97.74
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-23.40.97.74
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-10.40.47.107
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-11.40.86.54
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version CN-11.40.86.58
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-11.40.86.71
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version CN-11.40.86.71
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version CN-11.40.86.75
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-11.40.86.75
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-11.41.87.2
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-20.31.49.2
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-20.32.67.25
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version JP-20.32.67.25
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version CN-20.32.97.35
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه

Version WW-23.40.97.58
فایل فلش ASUS ZenFone 3 Zoom ZE553KL Z01H Firmware ASUS ZenFone 3 Zoo...  ادامه