بستن ×

iOS 12.4.9
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 iOS 12.4.9 Firmware iPhone...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 iOS 12.4.4 Firmware iPhone...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 iOS 11.4.1 Firmware iPhone...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPhone 6 Plus A1522 A1524 A1593 iOS 11.4 Firmware iPhone 6...  ادامه