بستن ×

iOS 12.4.9
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601 iOS 12.4.9 Firmware iPad ...  ادامه

iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601 iOS 12.4.4 Firmware iPad ...  ادامه

iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601 iOS 11.4.1 Firmware iPad Mi...  ادامه

iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601 iOS 11.4 Firmware iPad Mini...  ادامه