بستن ×

Version JP-90.11.162.111 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R اندروید 9  Android Pie ...  ادامه

Version WW-90.11.162.111 (WW/RU) (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R اندروید 9  Android Pie ...  ادامه

Version JP-90.11.162.98 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R اندروید 9  Android Pie ...  ادامه

Version WW-90.11.162.98 (WW/RU) (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R اندروید 9  Android Pie ...  ادامه

Version WW-90.11.162.88 (WW/IN) (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R اندروید 9  Android Pie ...  ادامه

Version WW_16.0615.1912.115 ( WW/JP)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW_16.0615.1910.112 ( WW/RU)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WIND-16.0615.1907.105
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW_16.0615.1908.109 (WW/RU/JP )
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version VIVO-16.0615.1905.102
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW_16.0615.1907.105 (WW/RU/JP )
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version JP-16.0610.1911.89 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Q ZC600KL X017D Firmware ASUS ZenFone 5Q ZC6...  ادامه

Version WW-16.0610.1911.89 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Q ZC600KL X017D Firmware ASUS ZenFone 5Q ZC6...  ادامه

Version JP-16.0610.1908.83 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Q ZC600KL X017D Firmware ASUS ZenFone 5Q ZC6...  ادامه

Version WW-16.0610.1908.83 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Q ZC600KL X017D Firmware ASUS ZenFone 5Q ZC6...  ادامه

Version JP-80.30.96.221
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R این ورژن فقط برای JP SKU م...  ادامه

Version WW-90.11.162.72 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R این ورژن فقط برای WW SKU ا...  ادامه

Version JP-90.11.162.72 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R این ورژن فقط برای JP SKU ا...  ادامه

Version WW-90.11.162.58 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R این ورژن فقط برای WW SKU ا...  ادامه

Version WW-90.11.162.50 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version JP-90.11.162.50 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-90.10.138.181 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version TIM_16.0615.1905.100 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WIND_16.0615.1905.100 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW_V16.0615.1905.102 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW_V16.0615.1905.100 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW/RU/BR/JP_v16.0615.1903.92 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW/RU/BR_v16.0611.1901.1 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW/RU/BR_V16.0610.1901.74 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW/TW_V16.0610.1812.58 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version TW/WW/BZ_V15.0619.1810.67
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version TW/WW/RU/BR_V15.0619.1810.73
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version TW/WW/RU/BR_V15.0619.1808.38
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version BR/TW/WW/RU_V15.0619.1807.31
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version TIM_V15.0619.1806.19
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW/JP/RU_V15.0619.1807.23
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW/TW/RU_V15.0619.1806.19
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW/RU_V15.0618.1805.6
فایل فلش ASUS ZenFone 5 ZE620KL X00QD Firmware ASUS ZenFone 5 ZE620...  ادامه

Version WW-90.10.138.175 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version JP-80.30.96.221
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-80.30.96.221
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version JP-80.30.96.111
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-80.30.96.111
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version JP-80.30.96.80
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-80.30.96.80
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version BR-80.30.96.71
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version JP-80.11.37.95
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-80.11.37.95
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-80.11.37.86
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-80.11.37.79
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version JP-80.11.37.69
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه

Version WW-80.11.37.69
فایل فلش ASUS ZenFone 5Z ZS620KL Z01R Firmware ASUS ZenFone 5Z ZS62...  ادامه