بستن ×

Version WW-16.2018.1912.55 (WW/IN/RU) (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ZenFone Max M2 ZB632KL X01A Download Firmware...  ادامه

Version WW-16.2018.1910.51 (WW/IN/RU) (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ZenFone Max M2 ZB632KL X01A Download Firmware...  ادامه

Version JP-16.2018.1910.52 (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ZenFone Max M2 ZB632KL X01A Download Firmware...  ادامه

Version WW-16.2018.1908.48 (WW/IN/RU) (Android 9)
دانلود فایل فلش ایسوس ZenFone Max M2 ZB632KL X01A Download Firmware...  ادامه