بستن ×

Version WW-71.50.395.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version WW-71.50.395.89
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version BICCAM-15.2016.1907.519 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1907.519 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1909.526
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version JP-15.2016.1907.523
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version JP-15.0410.1911.117
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1911.117
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1910.114
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1910.114
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1908.113
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1908.113
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1906.110
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1906.110
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-16.0620.1910.19 (Android 9)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW-15.0610.1909.39
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW-15.0610.1907.32
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW-71.50.395.82
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version WW-71.50.395.80
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version WW-15.2016.1905.514 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1903.512 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1902.507
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1907.519
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version WW-15.2016.1905.515
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version WW-15.2016.1903.511
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version JP-15.0410.1904.104
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1904.104
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1902.98
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1902.98
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1904.104
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-15.0410.1902.98
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW_16.0620.1905.10 (Android P)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD اندرو...  ادامه

Version WW_15.0610.1905.28
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW_15.0610.1903.26
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version JP-71.50.395.77
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version WW-71.50.395.77
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version JP-71.50.395.69
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version WW-71.50.395.69
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version WW-71.50.395.57
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version JP-71.50.395.39
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version WW-71.50.395.36
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFo...  ادامه

Version TIM-15.2016.1809.412 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1812.505 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1809.412 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version BICCAM-14.2016.1807.237
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-14.2016.1807.237
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-15.2016.1901.506 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version WW-15.2016.1811.502 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version WW-15.2016.1809.407 (Android 8.1)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version JP-14.2016.1807.375
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version WW-14.2016.1807.375
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 M...  ادامه

Version JP-15.0410.1812.95
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1812.95
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1810.93
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1810.93
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1809.92
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1809.92
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1808.87
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1808.87
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1807.83
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1807.83
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version JP-15.0410.1806.78
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1806.78
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 P...  ادامه

Version WW-15.0410.1812.95
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-15.0410.1810.93
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-15.0410.1809.92
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-15.0410.1808.87
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-15.0410.1807.83
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version TIM-15.0410.1806.78
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-15.0410.1806.78
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version VF_IT-15.0410.1805.63
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW_15.0610.1901.22
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW_15.0610.1811.18
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW_15.0405.1808.122
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW_15.0405.1807.120
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW_15.0405.1806.118
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version H3G_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version JP_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version TIM_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version OP_SG_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WIND_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version VF_IT_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version WW_15.0405.1806.116
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد...  ادامه

Version JP_15.0405.1805.112
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version WW_15.0405.1805.112
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version WW-71.50.395.18
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version JP-71.50.395.3
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-71.50.395.3
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version JP-71.40.376.30
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-71.40.376.30
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-71.40.376.21
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version VF_TR-14.2016.1805.235
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version TIM-14.2016.1805.235
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version M1-14.2016.1803.232
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version BICCAM-14.2016.1805.235
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1805.235
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version VF_TR-14.2016.1803.233
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1803.233
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version BICCAM-14.2016.1803.233
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1803.232
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version BICCMA-14.2016.1802.230
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1805.374
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version JP-14.2016.1805.374
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version JP-14.2016.1803.373
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version WW-14.2016.1803.373
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version WW-14.2016.1801.372
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version JP-14.2016.1801.372
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version CTCC-14.01.1711.27
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CTCC-14.01.1711.27
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version JP-15.0410.1805.63 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro ...  ادامه

Version WW-15.0410.1805.63 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro ...  ادامه

Version WW-15.0410.1804.58 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro ...  ادامه

Version JP-15.0410.1803.51 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro ...  ادامه

Version WW-15.0410.1803.51 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro ...  ادامه

Version TIM-15.0410.1805.63 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version WW-15.0410.1805.63 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version TIM-15.0410.1804.58 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version VF_IT-15.0410.1804.58 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version WW-15.0410.1804.58 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version WW-15.0410.1803.51 (Android O)
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version OP_SG_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WIND_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version VF_IT_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version TIM_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version OP_SG_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version H3G_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version WW_15.0405.1804.107 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version JP_15.0405.1803.99 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version WW_15.0405.1803.99 ( Android O )
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد ب...  ادامه

Version TIM-14.2610.1801.51
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version H3G_14.1052.1708.46
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version TIM_14.1060.1708.70
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW_15.0405.1803.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD موارد بهب...  ادامه

Version WW-14.2610.1801.51
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version JP-14.2610.1801.51
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-15.0410.1802.34 Android O
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-15.0410.1802.34 Android O
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version WW-14.2610.1801.51
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD ...  ادامه

Version WIND_14.1052.1708.46
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version TIM_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version H3G_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WIND_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version VF_IT_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version OP_SG_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW_15.0405.1801.89
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD مورد به...  ادامه

Version WW_14.1064.1712.99
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Fimware ASUS ZenFone 4 Z01KD مورد به...  ادامه

Version JP-12.40.273.128
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-12.40.273.128
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-12.40.273.123
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version JP-12.40.273.84
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-12.40.273.84
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-12.40.273.60
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-14.2016.1712.226
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version BICCAM-14.2016.1712.224
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1712.224
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1711.218
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1711.215
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version TIM-14.2016.1711.212
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1712.367
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version JP-14.2016.1712.367
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version WW-14.2016.1710.355
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version CTCC-14.01.1711.26
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CN-14.00.1711.29
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CTCC-14.01.1709.25
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CN-14.00.1709.28
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version WW-14.2610.1712.45
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-14.2610.1711.42
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-14.2610.1711.35
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-14.2410.1710.148
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-14.2610.1712.45
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-14.2610.1711.42
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-14.2610.1711.35
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW_15.0405.1712.83
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW_14.1064.1711.96
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW_14.1063.1710.91
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW_14.1060.1709.80
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW-11.40.208.44
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-11.40.208.63
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-11.40.208.68
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-11.40.208.71
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-11.40.208.77
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version CN-11.40.208.77
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version CN-11.40.208.68
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version JP-11.40.208.68
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL Z01M Firmware ASUS ZenFone...  ادامه

Version WW-14.2016.1705.144
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1705.146
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1708.153
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1708.158
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1709.160
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max Pro ZC554KL X00ID Firmware ASUS ZenFone 4...  ادامه

Version WW-14.2016.1708.341
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version WW-14.2016.1708.348
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL X00HD Firmware ASUS ZenFone 4 Max...  ادامه

Version CTCC-14.01.1706.11
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CN-14.00.1707.17
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CN-14.00.1708.23
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CTCC-14.01.1708.19
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CN-14.00.1709.25
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version CTCC-14.01.1709.22
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Max ZB500TL X00K Firmware ASUS ZenFone 4 Max ...  ادامه

Version TIM-14.2410.1708.113
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version VF-IT-14.2410.1708.136
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version TIM-14.2410.1709.139
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro Z01GD...  ادامه

Version WW-14.2410.1708.130
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-14.2410.1708.136
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version JP-14.2410.1708.136
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW-14.2410.1709.143
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version JP-14.2410.1709.143
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL Z01GD Firmware ASUS ZenFone 4 Pro...  ادامه

Version WW_14.1050.1708.36
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW_14.1050.1708.41
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version WW_14.1060.1708.70
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه

Version JP_14.1060.1708.70
فایل فلش ASUS ZenFone 4 Z01KD Firmware ASUS ZenFone 4 Z01KD  ادامه