بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
Version CHS-V10.2.2.11
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66 این ورژن فقط مخصوص ورژن ها...
Version CHT-V10.2.2.11 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66
Version CHT-V10.5.1.4
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66
Version HK-V10.2.4.1 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66
Version RUS-V10.2.4.1 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66
Version sg-v10.2.1.17 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66
Version TIM-V10.2.1.17 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66
Version WW-V10.2.4.1 (Android 4.1)
فایل فلش ASUS PadFone A66 Firmware ASUS PadFone A66