بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
macOS 11.0.1
فایل ری استور، فلش و آپدیت  MacBook Air M1 2020