بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
iOS 11.4
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi + 4G A1709 iOS 11.4 Firmware iPad Pro 1st g...
iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi + 4G A1709 iOS 11.4.1 Firmware iPad Pro 1st...
iOS 14.6
فایل فلش iPad Pro 1st gen 10.5 WiFi + 4G A1709 Firmware iPad Pro 1st gen 10.5...