بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
iOS 11.4
فایل فلش iPod Touch 6 A1574 iOS 11.4 Firmware iPod Touch 6 A1574 iOS 11.4...
iOS 11.4.1
فایل فلش iPod Touch 6 A1574 iOS 11.4.1 Firmware iPod Touch 6 A1574 iOS 11.4.1...
iOS 12.4.4
فایل فلش iPod Touch 6 A1574 iOS 12.4.4 Firmware iPod Touch 6 A1574 iOS 12.4.4...
iOS 12.5.3
فایل فلش iPod Touch 6 A1574 Firmware iPod Touch 6 A1574   فایل ر...