بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601 iOS 11.4 Firmware iPad Mini 3rd gen. ...
iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601 iOS 11.4.1 Firmware iPad Mini 3rd gen...
iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601 iOS 12.4.4 Firmware iPad Mini 3rd g...
iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 3rd gen. (China) A1601  Firmware iPad Mini 3rd gen. (...