بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 iOS 11.4 Firmware iPad Mini 2nd gen. WiF...
iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 iOS 11.4.1 Firmware iPad Mini 2nd gen. W...
iOS 12.4.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 iOS 12.4.4 Firmware iPad Mini 2nd gen....
iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489 Firmware iPad Mini 2nd gen. WiFi A1489...