بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
iOS 11.4
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 iOS 11.4 Firmware iPad Mini 2nd gen....
iOS 11.4.1
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 iOS 11.4.1 Firmware iPad Mini 2nd ge...
iOS 12.5.3
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 Firmware iPad Mini 2nd gen. Cellul...
iOS 12.5.6
فایل فلش iPad Mini 2nd gen. Cellular A1490 iOS 12.5.6 Firmware iPad Mini 2nd ...