بستن ×


مخصوص تعمیرکاران و متخصصین


up
iOS 11.4
فایل فلش iPhone X GLOBAL A1865 A1902 iOS 11.4 Firmware iPhone X GLOBAL A1865 ...
iOS 11.4.1
فایل فلش iPhone X GLOBAL A1865 A1902 iOS 11.4.1 Firmware iPhone X GLOBAL A186...
iOS 16.2
فایل فلش iPhone X GLOBAL A1865 A1902 Firmware iPhone X GLOBAL A1865 A1902 ...